^Terug Omhoog

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Educatief Menu


 

 

Natuurlijk vlaslinnen, voor scholieren

Documentatie

Algemeen
De benedenstaande documenten variëren in omvang tussen 2 en 30 MB. Daarom wordt geadviseerd om deze alleen aan te klikken c.q. te downloaden als u beschikt over een breedband internet aansluiting.


Nieuw! Voor scholieren!

Natuurlijk vlaslinnen, document voor middelbare school scholieren: 

- In pdf - 0,5 MB
- In Word 2003 - 3.6 MB
- In OpenOffice - 3.5 MB

Van Vlas tot Linnen, document voor leerlingen uit het basisonderwijs:

- in pdf formaat - 3 MB - klik hier

 

Vlas algemeen (o.a. rapporten en lezingen)

- 1948 - De economische en sociale betekenis der vlasindustrie - door EHB Puylaert - Scriptie Landhuishoudkunde - 24 MB

- 1952 - De economische toekomst van het vlas - door de belgische minister Dequae - lezing in Koewacht - 5.4 MB

- 1954 - De Franse Protectie Politiek tav Vlasnijverheid - door Economisch Technolisch Instituut voor Zeeland - 4.8 MB

- 1955 - De teelt van vezelvlas in Zeeuws Vlaanderen - door Rijksland Voorlichtingsdienst te Axel - 13 MB

- 1957 - De gevolgen van de Europese markt voor het vlas - door Dequae - 3 mei - 5.4 MB

- 1957 - De belangrijkste aspecten van de Europese markt - door J. van Lierde (EEG) - 3 mei - 7.3 MB

- 1957 - De huidige situatie van de vlasmarkt - door Dequae - 27 mei - 3.9 MB

- 1969 - Wereldmarktonderzoek voor vlasvezels - door Ceprofilin / Le comite de Liaison - 7.7 MB

- Vlas en Linnenindustrie - aangeboden door Gebroeders van Lotringen - Eindhoven - 24.4 MB

 

Vlas onderwijs

- 1946 - Vlas Teelt en Vezelbereiding door Albert Dujardin, vlasonderwijs autoriteit uit Kortrijk Deel 1 (19 MB, pag 1-51) en Deel 2 (28 MB, pag 52-137 incl. inhoudsopgave achterin)

- 1950? - Kennis van ruw vlas- door Andre Vandeputte? - voor de Vlasserschool in Koewacht - 10.9 MB

- 1955 - Theorie Vlasbewerking - door Andre Vandeputte? - voor de Vlasserschool in Koewacht? - hfst 1: oogsten van het vlas(7.5 MB) - hfst 1 vervolg:ruwvlasbewerking en kennis van strovlas (10.2 MB) - hfst 2: werk in en om de roterij (9.8 MB) - hfst 3: zwingelen (11.5 MB) - hfst 4: roten (14.9 MB)

 

Vlas geschiedenis en locatie beschrijvingen

- 1944 - Vlasteelt en vlasindustrie (28.3 MB) in Zeeuws-Vlaanderen
door A.E. Langenhorst, directeur van de R.K. Landbouwwinterschool te Hulst, en R. Martinet, directeur van de eerste Zeeuwse Vlassersschool te Koewacht. Uitgave: 2e druk 1944

- 1950 - Vlas in Zeeuws-Vlaanderen door S.E. Steigenga-Kouwe, Proefschrift 1950 Hoofdstuk V 4 (1.6 MB)

- 1963 - Jubileumboek 1938-1963 (9.1 MB) van Stichting Warmwaterroterij "De Vogel" en de Coöp. Vlasfabriek "De Zuidhoek" G.A. te Sint Anna Parochie (Friesland), door A.Ch.J. Wijffels.

- 1983 - De vlasnijverheid te St Jansteen en Koewacht 1900 - 1965
door Eric Baart: Pagina 1 t/m 37 (22.3 MB) Pagina 38 t/m 54 (1.7 MB) Pagina 55 t/m 70 (1.9 MB) Pagina 71 t/m 83 (1.3 MB) Pagina 84 t/m 100 (1.5 MB)

 

Vlas evenementen

- 1957 - Lezing Dequae - lijst van aanwezigen - 27 mei - 0.4 MB

- 1963 - Feestprogramma 25 jarig bestaan St. Andries - 20 februari - Koewacht - 6.1 MB

- 1977 - Programmaboekje Nationale Vlasdag en 50 jarig bestaan vlassersbonden Koewacht en St. Jansteen - 22 juni - 3.1 MB

 

Vlas promotie materiaal

- Brochure - Vlas Propaganda Centrum Brussel (2.5 MB)

Copyright 2024  't Vlasschuurken